Job shadowing - závěrečné zprávy

 

Mobilita Job Shadowing na Berufliche Schule ITECH probíhala v týdnu od 2. 12. 2018 do 8. 12. 2018. Členy našeho školního týmu byli 4 učitelé odborných předmětů a vyučující anglického jazyka ve funkci koordinátorky projektu. Cílem bylo seznámit se se systémem, obsahem a formami výuky na partnerské škole, jednání o formách další spolupráce a dohoda o...

Cílem mobility byla návštěva Berufliche Schule ITECH BS14 v Hamburku za účelem navázání spolupráce a poznání poněkud odlišného systému odborného vzdělávání v Německu. Seznámili jsme se se strukturou vzdělávacího procesu, poznali odlišnosti a případné výhody jejich systému, navázali přátelské i odborné kontakty s učiteli, seznámili se se zázemím a...

Jednalo se o JOB SHADOWING v německé škole Berufliche Schule ITECH Elbinsel Wilhelmsburg v Hamburku. Naším cílem bylo zjistit možnost možnosti spolupráce mezi našimi školami a případně se domluvit na dalších krocích.

Skupina 4 pedagogů IT odborných předmětů a koordinátor projektu vycestovali na mobilitu na naší novou partnerskou školu Berufliche Schule ITECH do německého Hamburku.

Jednalo se o střední odbornou školu, která se zaměřuje na praktickou přípravu studentů pro jejich uplatnění ve spolupracujících firmách, v nichž jsou zároveň studenti zaměstnáni. Škola jako taková je umístěna v celém komplexu škol v městské části Wilhemburg města Hamburku. Ve škole studuje v 54 třídách cca 1 400 žáků, kteří mají možnost studovat...