Kontaktní seminář Brusel 

 Mgr. Lenka Aoudj

Kontaktní seminář pro koordinátory programů Erasmus+

Mezinárodní aktivita v rámci spolupráce národních agentur programu Erasmus+

(TCA Transnational Cooperation Activities between National Agencies)

Účastník: Mgr. Lenka Aoudj, Brusel

Kontaktní seminář se konal od 6. - 7. května 2019. Akce se účastnilo cca 30 účastníků z různých zemí a institucí. Mezi účastníky patřili kolegové z primárního, sekundárního i terciálního vzdělávání, ale také zástupci neziskových organizací. Mezi zástupce zúčastněných států patřila např. Belgie, Francie, Dánsko, Finsko, Litva, Slovensko, Turecko, Španělsko, Nizozemí, Rakousko atd.

Samotná akce začala v pondělí 6. května ve 12:00 přivítáním organizátora agentury AEF Europe. Všechny semináře a přednášky se konaly v hotelu, kde jsem byla ubytována. Pondělní program končil kolem 18:00. Ve večerních hodinách následovala pěší prohlídka s průvodcem se zaměřením na Art Nouveau a následně večeře v místní restauraci.

Druhý den pokračoval program semináře a to od 9:00 do 16:00 hodin. Ukončení akce bylo 16:30.

Ubytování a stravu zajistila pořádající agentura v hotelu Thon Hotel Bristol Stephanie nedaleko centra Bruselu, pondělní večeři v místní restauraci nedaleko hotelu.

Před samotnou akcí pořádající agentura poslala tři maily ohledně organizace, programu a seznamu účastníků, institucí, kontaktů na účastníky a pokyny pro účastníky na akci Networking fair - představení jednotlivých škol a jejich mezinárodních aktivit. Celá akce byla velmi dobře logisticky připravená. Obsah seminářů a přednášek splnil má očekávání. Velmi přínosné bylo sdílení vzájemných zkušeností s komunikací a šířením výsledků v rámci programu Erasmus+. Cennou zkušeností bylo i rozšíření mých vlastních znalostí, jaké všechny aktivity program Erasmus+ zajišťuje a také seznámení se s postřehy a zkušenostmi ostatních kolegů.


Mgr. Lenka Aoudj