• VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
  • SPŠE V ÚŽLABINĚ, PRAHA 10 
  • školní rok 2018 - 2020

AKTUALITY

- září 2018 organizační schůzky pro všechny účastníky mobilit

- říjen 2018 organizační schůzky pro účastníky mobility JOB SHADOWING (dohody s účastníky, organizační a logistická příprava, příprava programu spolu s partnerskou školou Berufliche Schule ITECH Hamburg)

- listopad 2018 organizační schůzka s účastníky - program mobility - diskuze

- prosinec 2018 (2. - 8. 12. 2018) - mobilita JOB SHADOWING v partnerské německé škole Berufliche Schule ITECH Hamburg, celkem pro 5 účastníků (4 učitelé odborných předmětů + koordinátor projektu)

- prosinec 2018 (19. 12. 2018, 14:30)  - prezentace mobility JOB SHADOWING  pro všechny učitele v naší škole, následná diskuze.

- leden 2019 - mobilita JOB SHADOWING  - závěrečné zprávy

- leden 2019 - schůzka účastníků mobility JOB SHADOWING a koordinátora - příprava následné spolupráce, mobility s partnerskou školou - plánovaná mobilita německých studentů - březen 2019

veškeré dokumenty (závěrečné zprávy, fotodokumentace atd.) jsou umístěny na těchto stránkách a na stránkách naší školy

- pravidelně aktualizujeme nástěnku projektu ve vestibulu naší školy a také tyto webové stránky

- březen, duben 2019 - HACKATHON SMART CITY, návštěva žáků a učitelů z partnerské školy BERUFLICHE ITECH HAMBURG, mezinárodní odborný projekt

- duben 2019 logistická příprava mobility CLIL ve výuce matematiky - nákup letenky, jízdenky atd.

- květen 2019 - účast koordinátorky mezinárodních projektů na kontaktním semináři v Bruselu.

- červen 2019  - kurz CLIL pro matematiku - Portsmouth (týden)

-  září 2019  - metodický kurz anglického jazyka - Brighton (týden)Projekty v rámci programu Erasmus+ projektové období 2018 - 2020

Jazykové kurzy

- CLIL - practical methodology - June 2019

- English language teaching - August, September 2019

- English language - intensive course - September 2019

Job shadowing

- stíňování v partnerské škole BERUFLICHE SCHULE ITECH HAMBURG

- 2. - 8. prosince 2018 (4 učitelé odborných předmětů + koordinátor projektu)


Odborné stáže v zahraničí

- studenti 2. a 3. ročníků - 3 týdny (červen 2019)

- absolventi - 3 měsíce (pol. června - pol. září 2019)

- destinace: Portsmouth, Dublin, Cork